Inspirace

Inspirace je pro umělce velmi cenným zdrojem veškeré tvorby. A není tomu jinak ani u mě. Nové nápady mi v hlavě vznikají, když cestuji a vidím odlišnou kulturu a přístup lidí k životu, když si čtu o umění, ať už současném nebo minulém, když komunikuji s dalšími kreativně myslícími lidmi. Někdy mě inspirují sny, které se promítají v mé hlavě, když spím. Jindy to jsou samotné děti a jejich kreativní způsob přemýšlení.

Na cestách obdivuji zejména ornamenty architektury, nádherné křivky přírody a ducha místa.

Velkou inspirací pro život i tvorbu jsou mi často různé knihy rozvíjející osobnost, schopnosti a znalosti člověka.