Kdo jsem

Momentálně jsem studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně studující ateliér Prostorové tvorby. Výtvarnému umění jsem se věnovala od mala, a tak moje dráha umělce už není nejkratší. Prošla jsem výtvarnými kroužky, střední uměleckou školou a poté se vydala dál v uměleckých stopách směrem na vysokou školu.

Baví mě zkoušet nové věci nejen v umění, ale celkově v životě. Baví mě cestovat, poznávat svět a obdivovat krásu různých míst i lidí. Baví mě hudba i sport, které mi kromě jiného zprostředkovávají radostné chvíle v životě.

Mám radost z nových příležitostí i z překonání těžkých zkoušek, které mě v životě posouvají dál. Ráda se učím a získávám nové informace.

Ke své práci používám různé materiály, snažím se s nimi pracovat i jinými způsoby než ke kterým jsou určeny, baví mě objevovat jejich další možnosti.

„V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.“
– Paul Cézanne –