Reklamní stan

Reklamní stánek vznikl na zakázku Filmového uzlu Zlín. Jejich přáním bylo navrhnout reklamní stan, ve kterém by se mohli prezentovat jako organizace na různých akcích a zároveň nabídnout lidem vyzkoušet si různé animační techniky, které v dnešní počítačové době jdou spíše do pozadí.
V reklamním stanu dominuje filmový pás, který opticky proplouvá prostorem. Z plachty se napojuje na stůl, dále pokračuje směrem do země a opět se z ní vynořuje. Pozadí plachet je doplněno modrými a žlutými kruhy. Ty jsem použila v návaznosti na logo Filmového uzlu. Prostor má být hravý a zároveň poutající kolemjdoucí lidi.