Scénografie Bastien a Bastienka

Tato práce pro mě byla velkým přínosem. Mým úkolem bylo navrhnout a vytvořit scénu a kostýmy pro divadelní představení Církevní konzervatoře v Opavě. Název dětské opery zní Bastien a Bastienka, kterou vytvořil mladý Mozart.
Děj se odehrává v období baroka, kde se objevuje milostná zápletka mladého muže, jež si vybírá mezi bohatou a chudou dívkou.
Scéna jsem vytvářela ve spolupráci s režisérkou Bohunkou Kráčmarovou. Scéna je jednoduchá, tvořena pouze 2 domy symbolizující bohatý a chudý svět.
Pro toto představení jsem navrhovala i kostýmy a některé z nich jsem vytvářela, aby odpovídaly přímo situacím na scéně.